ÜDVÖZÖLJÜK!

Az ön kosarában

0 termék van

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
   Az Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") tartalmazzák a Sansa Műhely Bt, mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A Szolgáltató adatai:
Név: Sansa Műhely Bt.
Székhely: 22230 Dunaharaszti, Rónai György u. 72.
Adószám: 24721291-1-13
Cégjegyzékszám:13-06-067588

1. Általános rendelkezések:
1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Jelen ÁSZF visszavonásig vagy változtatásig érvényes.
1.3. A www.sansa.hu weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.
1.4. Rendelkezésre állás.

2. Adatkezelési szabályok:
2.1 Adatkezelési, adatvédelmi szabályzatunkat itt megtekintheti.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
3.1. A megjelenített termékek, szolgáltatások csak online vásárolhatók meg. A termékek és szolgáltatások ára ÁFÁt nem tartalmaz és ÁFA nem is kerül felszámításra, ezekről a Szolgáltató alanyi adómentes (AAM) számlát bocsát ki. A termékek ára a házhozszállítási díjat nem tartalmazza.
3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

4. A rendelés menete

4.2. Áru megrendelése

4.2.1. Árurendelés esetén a kiválasztott árut vagy a termékcsoportok szerinti gyűjtőoldalon (pl. "szappanok"), vagy a termék saját oldalán a "Kosárba tesz" feliratú gombbal lehet a virtuális bevásárlókocsiba betenni. A gyűjtőoldali "Kosárba tesz" gombbal egy (1) darab termék kerül a kosárba, míg a termék saját oldalán a rendelt termékmennyiség beállítható. Alapértelmezésben ez a termékmennyiség is egy (1) darab.
4.2.2. A bevásárlókosárban levő termékek darabszáma bármikor megtekinthető a fejléc jobb felső sarkában. Részletes felsorolást a "Kosár megnézése" feliratú gombra kattintva kaphatunk.
4.2.3. A bevásárlókosár felsorolja a kiválasztott termékek képét, megnevezését, egyégárát, mennyiségét, fajtánkénti összárát. A felsorolás után külön sorban szerepel az összes termék darabszáma és a teljes rendelés összára, az esetleges kedvezmény, valamint a termékekért fizetendő összeg. Ebben az összegben a szállítás díja nincs benne.
4.2.4 Ugyancsak a bevásárlókosár oldalán lehet a rendelt termékek mennyiségét módosítani (akár nullára), vagy azokat teljesen eltávolítani a kosárból. Mennyiségmódosítás után a termékek árának és a kedvezmény esetleges változásának újraszámolása érdekében a "Frissít" gombra kell kattintani.

4.2.5. Ha a kosárban a megrendelni kívánt termékek a megfelelő mennyiségben vannak, a "Kasszához" feliratú gombra kattintva át lehet jutni a szállítási és fizetési adatokat kérdező adatlapra. Itt a következő adatokat kell megadni:
a.) Szállítási adatok:
- Név (pl. "Kovács Zoltán")
- Szállítási cím (pl. "2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 4.")
- E-mailcím (pl. "sansa@sansa.hu")
- Telefonszám (pl. "06-30/282-4545")
Nem kötelező kitölteni a következő mezőt:
- Cégnév (pl. "Sansa Műhely Bt,") ezt akkor célszerű használni, ha a termékeket a munkahelyünk címére kérjük
b.) Szállítási mód:
Ki kell választani, melyik szállítási móddal kérik a termék vásárlóhoz juttatását.Ha valamelyik szállítási módnak külön költsége van, az itt feltüntetésre kerül. Alapértelmezésben a futáros kézbesítés van kiválasztva.
c.) Fizetési mód:
Ki kell választani, melyik fizetési móddal szeretnék a termék vételárát és az esetleges szállítási költséget kifizetni. Alapértelmezésben az átutalás van kiválasztva.
d.) Számlázási adatok:
   Amennyiben nem magánszemélyként, hanem közületként vásárol valaki, a számlát a szállítási címtől eltérő névre-címre is kérheti.Ha csak a cím van kitöltve, a számla a szállítási névre és az itt kitöltött címre fog szólni.
   Amennyiben minden megfelelően ki van töltve, a rendelés összefoglalóját a "Tovább" gombbal lehet kérni. Amennyiben az összefoglalón eltérés található, a folyamatot újra kell kezdeni a "Kosár megnézése" gombra kattintással (4.2.4.), vagy a "Vissza"gombbal a szállítási-számlázási adatokat újra megadni (4.2.5).
4.2.6. Ha a rendelés összefoglaló oldalán minden rendben van, a "Befejez" gombbal lehet véglegesíteni a rendelést. Ezután a rendelést megváltoztatni a weboldalon keresztül nem lehet. Befejezett rendelés módosítására a rendelés véglegesítése után 12 órán belül a sansa@sansa.hu e-mailcímre küldött-email útján van lehetőség, amelynek tartalmaznia kell a megrendelésszámot.

4.3. Szolgáltatás megrendelése (tanfolyami jelentkezés)

4.3.1. Szolgáltatás megrendelése (tanfolyami jelentkezés) esetén a kiválasztott típusú és időpontú tanfolyam melletti, "Jelentkezés" feliratú gombra kell kattintani.
4.3.2. A következő oldalon ("Tanfolyami jelentkezés") a következő adatokat kell megadni:
a.) Személyes adatok:
- Név (pl. "Kovács Zoltán")
- E-mailcím (pl. "sansa@sansa.hu")
- Telefonszám (pl."06-30/282-4545")
b.) Fizetési mód:
Ki kell választani, melyik fizetési móddal szeretnék a szolgáltatás díját kifizetni. Alapértelmezésben az átutalás van kiválasztva.
c.) Számlázási adatok:
Amennyiben nem magánszemélyként, hanem közületként vásárol valaki szolgáltatást, a számlát eltérő névre-címre is kérheti. Ha csak a cím van kitöltve, a számla a szállítási névre és az itt kitöltött címre fog szólni
Megrendelési adatokat itt lehet módosítani, a "Befejezés" gomb megnyomásával a rendelés véglegessé válik, módosítani a weboldalon nem lehet.

4.4. Az áruk és szolgáltatások megrendelésnek véglegesítése után módosítási kérést e-mailen vagy telefonon lehet kérni. Amennyiben ez lehetséges, Szolgáltató a módosítási kérést figyelembe veszi. Megrendelő a változáskérés következtébeni, indokolható késés miatt Szolgáltató felé nem élhet panasszal.
4.5. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
5.1. A megrendelések feldolgozása minden munkanap este történik, a postázás a rá következő munkanapon. Ettől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek.
5.2. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. Felhasználó eztán szabadon dönthet, hogy várakozik-e a megrendelés teljesítésére, vagy Megrendelő a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül térítse vissza. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6. Elállás joga
6.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
6.2. Az elállási jog gyakorlásának menete: Megrendelő az általa választott módon Szolgáltató telephelyére visszajuttatja a terméket. Eztuán Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a termék vételárát Megrendelőnek megtéríti.
6.3. Megrendelő az általa választott visszajuttatási mód költségeit Szolgáltatóval nem téríttetheti meg.
6.4. Megrendelő választhatja a részbeni elállást, azaz több megrendelt termék közül nem mindet juttatja vissza. Ebben az esetben Szolgáltató csak a visszaküldött termékek vételárát téríti meg.
6.5. A szállítási vagy postaköltség nem képezi visszatérítés tárgyát
6.6. Szolgáltatás igénybevétele (tanfolyamra jelentkezés) esetén ha a tanfolyam Szolgáltatónak felróható okból elmarad, annak díját haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül Megrendelőknek megtéríti.
6.7. Szolgáltatás megrendelését (tanfolyami jelentkezést) bármikor vissza lehet vonni. Ha a visszavonás a tanfolyam megjelölt kezdőnapja előtt
a.) legalább 3 naptári nappal történik, Szolgáltató a teljes díjat megtéríti a Megrendelőnek.
b.) két naptári nappal történik, a tanfolyam díj felét téríti meg Megrendelőnek
c.) egy naptári nappal történik, a tanfolyami díjat nem téríti meg Megrendelőnek.

7. Garancia, jótállás
7.1. Termékeinkre 12 hónap felhasználhatósági időt vállalunk. Hibás termék esetén azt Szolgáltató Megrendelő kívánsága szerint díjmentesen kicseréli vagy visszatéríti annak vételárát.

8. Panaszkezelés
8.1. A Szolgáltató köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

9. Vegyes rendelkezések
9.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapest Környéki Törvényszék, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Dunaharaszti, 2014. március 15.